Danh sách trúng thưởng

11/08 – DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG VƯƠNG BẢO

Công ty dược phẩm Thái Minh xin chúc mừng những Khách hàng đã trúng thưởng “Chương trình Voice 5 phút”. STT Ngày Họ tên khách hàng SĐT Địa chỉ 1 11/8/2018 Lê Xuân Xem thêm

09/08 – Danh sách khách hàng trúng thưởng Chương trình Voice 5p

Công ty dược phẩm Thái Minh xin chúc mừng những Khách hàng đã trúng thưởng “Chương trình Voice 5 phút”. STT Ngày Họ tên SĐT Địa chỉ 1 9/8 Lộc Hoàng Vinh 09822xx067 ĐC : Văn phòng Xem thêm

Danh sách khách hàng trúng thưởng Chương trình Voice 5 phút

Công ty dược phẩm Thái Minh xin chúc mừng những Khách hàng đã trúng thưởng “Chương trình Voice 5 phút”. STT Ngày Họ tên SĐT Địa chỉ nhận quà 1 1 Chú Nguyễn Văn Lức 09732xx723 Thôn Xem thêm

07/08/18 – Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình “Tích điểm liền tay, Rinh ngay tiền mặt

Công ty dược phẩm Thái Minh xin chúc mừng những Khách hàng đã trúng thưởng chương trình khuyến mãi “Tích điểm liền tay, Rinh ngay tiền mặt” ngày 07/08/18. Quý khách sẽ nhận được tiền mặt trong vòng Xem thêm

06/08/18 – Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình “Tích điểm liền tay, Rinh ngay tiền mặt

Công ty dược phẩm Thái Minh xin chúc mừng những Khách hàng đã trúng thưởng chương trình khuyến mãi “Tích điểm liền tay, Rinh ngay tiền mặt” ngày 06/08/18. Quý khách sẽ nhận được tiền mặt trong vòng Xem thêm

05/08/18 – Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình “Tích điểm liền tay, Rinh ngay tiền mặt

Công ty dược phẩm Thái Minh xin chúc mừng những Khách hàng đã trúng thưởng chương trình khuyến mãi “Tích điểm liền tay, Rinh ngay tiền mặt” ngày 05/08/18. Quý khách sẽ nhận được tiền mặt trong vòng Xem thêm

04/08/18 – Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình “Tích điểm liền tay, Rinh ngay tiền mặt

Công ty dược phẩm Thái Minh xin chúc mừng những Khách hàng đã trúng thưởng chương trình khuyến mãi “Tích điểm liền tay, Rinh ngay tiền mặt” ngày 04/08/18. Quý khách sẽ nhận được tiền mặt trong vòng Xem thêm

03/08/18 – Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình “Tích điểm liền tay, Rinh ngay tiền mặt

Công ty dược phẩm Thái Minh xin chúc mừng những Khách hàng đã trúng thưởng chương trình khuyến mãi “Tích điểm liền tay, Rinh ngay tiền mặt” ngày 03/08/18. Quý khách sẽ nhận được tiền mặt trong vòng Xem thêm

02/08/18 – Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình “Tích điểm liền tay, Rinh ngay tiền mặt

Công ty dược phẩm Thái Minh xin chúc mừng những Khách hàng đã trúng thưởng chương trình khuyến mãi “Tích điểm liền tay, Rinh ngay tiền mặt” ngày 02/08/18. Quý khách sẽ nhận được tiền mặt trong vòng Xem thêm

01/08/18 – Danh sách khách hàng trúng thưởng chương trình “Tích điểm liền tay, Rinh ngay tiền mặt

Công ty dược phẩm Thái Minh xin chúc mừng những Khách hàng đã trúng thưởng chương trình khuyến mãi “Tích điểm liền tay, Rinh ngay tiền mặt” ngày 01/08/18. Quý khách sẽ nhận được tiền mặt trong vòng Xem thêm

Hoặc
Responsive Menu Clicked Image